HIFI转盘

* 00-240V,50-60Hz电压供应
* 直接驱动
* 2可选择速度(33,45 rpm)
*带触摸敏感按钮
*线路级RCA输出与内置前置放大器
* S / N比率:50dB
*频率响应:50Hz-12KHz
*电机:16pole,3个,无刷直流电机
*驱动方法:直接驱动
*转盘拼盘:330mm dia。铝压铸
*哇和颤动:少于0.3%wrms(JIS WTD),331/3RPM
* S / N比:超过50dB(DIN-B)
*音高控制:+/- 4%,+ / - 8%。 +/- 10%
*启动扭矩:超过3.6 kgf.cm
*制动系统:电子制动器
*开始时间:不到1秒。
*制动时间:不到1秒。
*速度变化的时间:
*不到1秒。从33到45 rpm。
*不到1秒。从45到33 rpm。
*不到1秒。从33到78 rpm
状态:
数量:
  • T2转盘

* 00-240V,50-60Hz电压供应 

* 直接驱动

* 2可选择速度(33,45 rpm)

*带触摸敏感按钮

*线路级RCA输出与内置前置放大器

* S / N比率:50dB

*频率响应:50Hz-12KHz 

* 发动机:   16pole,3个,无刷直流电动机

*驱动方法: 直接驱动

*转盘拼盘: 330mm dia。铝压铸

*哇和颤动:   少于0.3%wrms(JIS WTD),331/3RPM

* S / N比例:   超过50dB(DIN-B)

*音高控制:   +/- 4%,+ / - 8%。 +/- 10%

*启动扭矩: 超过3.6 kgf.cm

*制动系统:   电子制动器

* 起始时间:   不到1秒。

*制动时间:     不到1秒。

*速度变化的时间:           

*不到1秒。从33到45 rpm。

*不到1秒。从45到33 rpm。

*不到1秒。从33到78 rpm

T2转盘

上一条: 
下一条: 

产品分类

深圳市凯美嘉科技有限公司

 SKYPE: robinwang111

  +86 19867722735(微信)

  +86 18665912888(Whatsapp /微信)

   rw@davecl.com

  Room 504, President Commercial Centre, 608 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK

  No.9, Street 4, Xiangmang Xilu South,Qingxi Town, Dongguan, GD, China

快速链接

首页

联系我们
版权所有©2021 深圳市凯美嘉科技有限公司。版权所有。粤ICP备20004811号-3
 
领动支持